Leidersteam

In onze gemeente wordt sterk de nadruk gelegd op teamgericht werken. Dit ontlenen wij aan het gegeven dat Jezus onmiddellijk een team van leerlingen samenstelde, en deze leerlingen in tweetallen specifieke opdrachten gaf. We zien dit ook terug in Efeze hoofdstuk vier waar Jezus als Hoofd van de gemeente onderscheiden gaven en bedieningen geeft om de gemeente als geheel op te bouwen.

Het Leidersteam bestaat op dit moment uit de volgende 7 personen die allen een eigen verantwoordelijkheid binnen het team dragen, zoals hieronder vermeld.

  • Rik van Boven, pastor en tevens voorzitter.
  • Lida Verloop, oudste pastoraat
  • Henk Jonkers, diaken secretaris
  • Hans de Boer, diaken penningmeester.
  • Andri Knol, diaken facilitaire zaken.
  • Janet Jonkers, diaken eredienst
  • Annemiek Engberts, diaken kinderwerk
Leidersteam Pinkstergemeente De Ontmoeting Assen

Over ons

De Ontmoeting is een eigentijdse Pinkstergemeente die gevestigd is in Assen.

Contact

Pinkstergemeente De Ontmoeting
Scharmbarg 35
9407 EA, Assen, NL

E secretariaat@deontmoetingassen.nl


© 2018 De Ontmoeting - Alle rechten voorbehouden.