Wat voor een gemeente zijn wij?

Wij zijn een Pinkstergemeente en aangesloten bij de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten). De Ontmoeting wordt gevormd door christenen die de liefde en kracht van de Here Jezus Christus reëel hebben leren kennen. Wij hebben ervaren dat de God van de Bijbel een God van relaties is. Het is Zijn diepste verlangen om met iedereen een liefdes- en vertrouwensrelatie te hebben. Dit is mogelijk geworden door de Here Jezus. Hij heeft al onze zonden en ziekten aan het kruis gedragen.

Door het geloof in Hem hebben we onze redding ontvangen en kunnen we in vrede met God en met elkaar leven. Vanuit die vrede met God willen we als gemeente midden in de samenleving staan, en op een positieve wijze de samenleving helpen opbouwen.

Over ons

De Ontmoeting is een eigentijdse Pinkstergemeente die gevestigd is in Assen.

Contact

Pinkstergemeente De Ontmoeting
Scharmbarg 35
9407 EA, Assen, NL

E secretariaat@deontmoetingassen.nl


© 2018 De Ontmoeting - Alle rechten voorbehouden.