GEVEN

Wilt u onze gemeente financieel ondersteunen? Dan kunt u uw gift en/of tienden overmaken naar bankrekening (IBAN):
NL41 RABO 0119.1355.90 t.n.v. Pinkstergemeente De Ontmoeting te Assen
Alvast hartelijk dank!
Onze gemeente is aangesloten bij de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) en is daarmee geregistreerd als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, kortweg ANBI. De VPE heeft namelijk in 2007 van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking* ontvangen. Deze beschikking houdt ondermeer in dat de giften die u aan onze gemeente overmaakt fiscaal aftrekbaar zijn voor uw inkomstenbelastingen.
* U kunt de ANBI-informatie raadplegen via onderstaande link: http://www.kkgkka.nl/kka/anbi-portaal/pinkstergem-de-ontmoeting

Over ons

De Ontmoeting is een eigentijdse Pinkstergemeente die gevestigd is in Assen.

Contact

Pinkstergemeente De Ontmoeting
Scharmbarg 35
9407 EA, Assen, NL

E secretariaat@deontmoetingassen.nl


© 2018 De Ontmoeting - Alle rechten voorbehouden.