Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Pinkstergemeente De Ontmoeting aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectueel eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Pinkstergemeente De Ontmoeting of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Deontmoetingassen.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Pinkstergemeente De Ontmoeting.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Over ons

De Ontmoeting is een eigentijdse Pinkstergemeente die gevestigd is in Assen.

Contact

Pinkstergemeente De Ontmoeting
Scharmbarg 35
9407 EA, Assen, NL

E secretariaat@deontmoetingassen.nl


© 2018 De Ontmoeting - Alle rechten voorbehouden.